SPDS-APOREKO
Svaz průmyslu druhotných surovin
(profesní svaz recyklačních firem)


Vážení obchodní přátelé,

obracíme se na Vás v době, kdy se vyhrocují problémy v oboru druhotných surovin, v době realizace novely zákona o odpadech, kde se podílíme na zpracování prováděcí vyhlášky, a přípravy nového zákona, kde chceme mj. prosadit vyjmutí druhotných surovin z režimu odpadů. Jsme přesvědčeni o tom, že čím více subjektů bude Svaz sdružovat, tím bude jeho činnost úspěšnější a důraznější při prosazování zájmů svých členů vůči státním orgánům.
Oslovujeme Vás proto nyní s novou nabídkou členství v našem Svazu a připomínáme právě v této době, že aktivní zapojení Vaší firmy může pomoci při ovlivňování legislativy. Členství Vaší firmy ve Svazu bude v tomto roce finančně zvýhodněno jak v oblasti ceny služeb Svazu, tak i při účasti na kontraktačních jednáních. V neposlední řadě Vám může Svaz ekonomicky pomoci při hledání úspor nákladů, a to zejména v oblasti energií, telekomunikačních a dopravních služeb a využívání informačních technologií.
Svaz průmyslu druhotných surovin je jediným profesním svazem oboru v ČR a v současné době má 15 řádných členů, 1 individuálního člena a zastupuje dosud zájmy více jak 20 významných recyklačních firem. Svaz vznikl již v roce 1966 a o 30 let později se sloučil s Asociací podnikatelů v recyklaci kovů. Po celou tuto dobu vykonával a vykonává činnost ve prospěch ekonomických, právních, odborných a společenských zájmů svých členů. Je partnerem státních orgánů při rozhodování v záležitostech týkajících se zájmů oboru. Je dlouhodobým členem mezinárodní nevládní organizace B.I.R se sídlem v Bruselu a také mimořádným členem německého svazu pro recyklaci „bvse“ se sídlem v Bonnu. Díky tomu získává a dále předává svým členům neocenitelné informace z oboru druhotných surovin, a to jak běžnou komunikací, tak i prostřednictvím měsíčního informačního bulletinu. Přínosnou a výjimečnou aktivitou je také pořádání kontraktačních jednání umožňujících společná osobní setkání obchodních partnerů.
Dovolte, abychom Vás při této příležitosti také informovali o právě uskutečněných změnách v našem Svazu. Za prvé je to zvolení nového představenstva. Novým presidentem Svazu se stal p. Ing. Jaroslav Dobeš, jednatel společnosti REMAT TRADE s.r.o. Novými členy představenstva jsou p. Ing. Vladimír Bureš ze společnosti TSR Czech Republic, s.r.o., p. Martin Sirůček ze společnosti České sběrné suroviny, a.s. a p. Aleš Ditrych ze společnosti AD SBĚRNÉ SUROVINY Praha, s.r.o. Další změnou je úprava Stanov Svazu, která nově umožňuje individuální členství ve Svazu a rovné hlasovací právo pro členy. Věříme, že tyto změny Vás mohou zaujmout při pomyšlení na členství ve Svazu.
Pro další informace nás můžete kontaktovat na tel.č. 224216345 nebo 603455263, event. lze nahlédnout na naše webové stránky www.spds.cz, které pravidelně aktualizujeme a kde také naleznete formulář přihlášky do Svazu.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a bude nám ctí získat Vaši firmu do našich řad a Vy naše snahy a aktivity brzy oceníte.

Ing. Miroslav Horák
ředitel sekretariátu SPDS-APOREKO

Ing. Jaroslav Dobeš
prezident SPDS-APOREKO

V Praze dne 31.10.2008.

Přílohy ke stažení:

přihláška členství formát PDF - 124 KB

přihláška členství formát MS DOC - 25 KB
 

| Úvodní strana | | Základní informace | | Aktuální informace |
 | Seznam členů | | Členské stránky | | Zajímavé odkazy |
| Zeptejte se | | Kontakty |

(c)2002 webdesign.SPOK.cz