Nabídka členství ve svazu


SPDS
Svaz průmyslu druhotných surovin ČR
(profesní svaz recyklačních firem)


Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou členství v našem profesním Svazu průmyslu druhotných surovin ČR, který je významným svazem tohoto oboru v ČR již od roku 1992.

VÝHODY ČLENSTVÍ VE SVAZU PRŮMYSLU DRUHOTNÝCH SUROVIN ČR

Společně formulujeme a prosazujeme názory a stanoviska, kterým vláda a Parlament naslouchají.
Členové Svazu průmyslu druhotných surovin ČR mají MOŽNOSTI:


OVLIVŇOVAT PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

-  iniciovat změny právních norem směřující ke zjednodušení podnikání
-  připomínkovat návrhy právních předpisů a aktivně ovlivňovat budoucí pravidla podnikání v oboru druhotných surovin a souvisejících oblastech
-  podílet se na regionálních koncepčních a strategických materiálech a připomínkovat krajské koncepce
-  prostřednictvím práce v expertních týmech ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády
-  získávat přednostně informace užitečné pro svoji firmu a obor podnikání, včetně bulletinu a elektronického bulletinu
-  využívat informační, legislativní a odborný servis Svazu
-  konzultovat evropské programy podpory vědy a výzkumu
-  účastnit se na podnikatelských misích, doprovázejících ústavní činitele

VYUŽÍVAT VÝHOD A PREZENTACÍ

-  být součástí významného společenství prosazujícího řád podnikání při nakládání s druhotnými surovinami
-  prezentovat se na adrese www.spds.cz nebo na odborných akcích a prezentacích Svazu a v bulletinech
-  využívat členství jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti firmy, využívat plného respektování a uznávání členů Svazu veřejnou správou a podnikatelskými svazy
-  získávat slevy na veřejné vzdělávací semináře, konference a další akce Svazu
-  ZDARMA získat certifikaci „ODBORNÝ PODNIK NAKLÁDÁNÍ S ODPADY“ udělovanou Sdružením pro udělování tohoto certifikátu (SUCO).

ZÍSKÁVAT KONKURENČNÍ VÝHODY

-  využívat výhody členství Svazu v mezinárodních organizacích či národních organizacích
-  rozvíjet svoji konkurenceschopnost - účastnit se školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich zaměstnanců
-  rozvíjet své kontakty – Svaz organizuje formální i neformální setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy – podporujeme jedinečnou možnost navázat a budovat užitečné osobní společenské i obchodní kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci
-  využívat vizuálního označení člena Svazu jako příležitost k propagaci Vašeho korektního podnikání
-  využívat možnosti regionálních kontaktů

Příspěvky do Svazu průmyslu druhotných surovin se řídí Stanovami. Poplatky za členství přináší výhodný poměr získané hodnoty k ceně.

Forma a podmínky členství ve svazu

-  Řádný člen (právnická osoba)
-  Kolektivní člen (sdružení, svaz, asociace)
-  Zprostředkovaný člen
-  Zahraniční člen
-  Partner Svazu

Důležité dokumenty pro členství ve Svazu

-  Stanovy
-  Programové prohlášení
-  Etický kodex

Forma a podmínky členství ve svazu

1.  seznamte se s Platebním řádem pro rok 2013
2.  službami SPDS ČR pro členy Svazu
3.  vyplňte přihlášku pro zájemce o členství (členská přihláška) a zašlete ji zpět na adresu Svazu.
4.  O vašem přijetí bude rozhodovat představenstvo na svém nejbližším zasedání.
5.  Vyrozumění o přijetí obdržíte písemně, v kladném případě spolu s návrhem smlouvy o způsobu úhrady členského příspěvku Smlouva o způsobu úhrady členského příspěvku v roce 2013 (člena) či Smlouva na rok 2013 s členskými subjekty (kolektivní člen).
6.  Vámi doplněné, dle platného platebního řádu Svazu, a podepsané 2 výtisky smlouvy zašlete zpět na Svaz. Obratem Vám zašleme námi podepsaný výtisk smlouvy spolu s fakturou vystavenou na částku uvedenou ve smlouvě.


Potřebujete ještě další informace?

Kontaktujte nás: e-mail: sekretariat@spds.cz nebo tel: 727 857 717


SPDS ČR je svým členům informačním centrem, zprostředkovatelem, rádcem i zástupcem.Ing. Petr Šulc
Výkonný ředitel SPDS ČR

Ing. Jaroslav Dobeš
prezident SPDS ČR

Přílohy ke stažení:

  Přihláška ŘÁDNÝ ČLEN SPDS 2014

  Přihláška PARTNER SPDS ČR 2014

  Stanovy SPDS ČR Úplné znění Stanov včetně D10 platnost od 04112014

  Výhody členství v SPDS leták 2015